En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Regeringen har den 15 februari utsett Ingemar Hansson som generaldirektör för Skatteverket. Han har tillträtt sin befattning onsdagen den 17 februari, och lämnade då sin tjänst som statssekreterare vid finansdepartementet.

"Jag har sedan länge ett stort intresse för skatter och för att följa och påverka utvecklingen inom skatteområdet," har Ingemar Hansson sagt i ett uttalande.

Ingemar Hansson är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet sedan 1988, och har lång erfarenhet som myndighetschef efter sin tid som generaldirektör för Konjunkturinstitutet mellan åren 1999 och 2006. Närmast kommer han från finansdepartementet som statssekreterare åt finansminister Anders Borg.

"Tjänsten som  statssekreterare är politisk, men min profil har varit expertens. Därför är det helt naturligt för mig att lämna finansdepartementet innan valrörelsen drar igång på allvar, har Ingemar Hansson uttalat vidare.

Ingemar Hansson ser Skatteverket som en välskött och välfungerande myndighet. Han är imponerad av myndighetens höga förtroende och goda rykte, trots att verksamheten går ut på att driva in skatt. Han anser att startläget är gott och han instämmer helt i att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Han vill fortsätta den inriktningen och bidra till att det blir ännu enklare att göra rätt och ännu svårare att göra fel.

Han betonar också Skatteverkets viktiga uppgift att skapa sunda förutsättningar för konkurrens genom att skydda seriösa företagare och motverka illojal konkurrens.

Inom det internationella området pekar Ingemar Hansson ut samarbete och informationsutbyte som viktiga faktorer för att kunna komma till rätta med internationella transaktioner och ekonomisk brottslighet i den ökande globaliseringens kölvatten. Han ser attitydförändringar hos stora länder som Tyskland, Frankrike och USA. Det är inte längre acceptabelt med skattaparadis och han ser dessa attitydförändringar som positiva, då de kan underlätta det internationella samarbetet.

Ingenar Hansson har två vuxna barn, bor på Lidingö och har sommarhus i Skåne.

__________

Av den nye generaldirektörens uttalanden kan man  dra den slutsatsen att Skatteverket kommer att fortsätta att fokusera på vissa områden, t.ex. skatteparadis. Det torde därför bli allt viktigare att skatteplanering inte drivs över lagens gränser. Anlita gärna Skattepunkten AB för att få veta vad som  är möjligt och vad som är omöjligt.

Ove Grip

Skattekonsult