En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan,

 

Vi är två IT-konsulter som kommer att dra igång egen verksamhet 20100301. Vi har planerat att starta ett gemensamt HB och var sin egen firma.  All fakturering externt kommer att utgå från HB. Vi har färdiga underkonsultavtal så det ser ganska bra ut. Resp Egen firma kommer att fakturera HB.

Senare under 2010 har vi tänkt att omvandla HB till AB, dvs när vi har byggt upp lite kapital. Realistiskt november, december 2010.

Vad bör vi tänka på rent skattemässigt när vi startar HB och senare vill omvandla detta till AB. Måste HB avvecklas, hur ska vinster hanteras? Eller skall vi vänta till 1/1 2011 med att omvandla till AB?

Många frågor blir det ...

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  feb 25, 2010

  Hej lassew,

  Din fråga kommer i en tid med stora förändringar beträffande handelsbolag. Riksdagen har antagit regeringens förslag (prop 2009/10:36) att andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogas i systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Fysiska personer som äger handelsbolag påverkas inte av det här förslaget utan beskattas fortsättningsvis för utdelningar och kapitalvinster som tdigare i kapital resp. tjänst. Det har dock fått vissa följdeffekter.

  From den 18 april 2008 kan ett handelsbolag inte vara part i en underprisöverlåtelse. Sker överlåtelse till skattemässiga värden och inte markandsmässiga medför det uttagsbeskattning. Det bör Du vara medveten om. Det finns ochså speciella förutsättningar för att föra över periodiseringsfonder och expansionsfonder. Kort sagt det finns väldigt många aspekter. Du kan läsa om ombildningar i kap 14 "Byte av företagsform" i Skatteverkets Handledning 2009. Men obervera att ändringarna beträffande företagsägda handelbolagsandelar trädde i kraft den 1 januari 2010 och finns inte med i 2009 års Handledning. 

  Som en sista synpunkt vill jag tala om att aktiekapitalet sänks till 50 000 kr om riksdagen antar regeringens förslag härom. Föreslaget datum för sänkningen är 1 april 2010.

  Bästa hälsningar

  Inger