En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har under en längre tid suttit fast i ett moment 22 mellan majoritetsägaren tillika VD i det aktiebolag som jag är delägare i och skatteverket. VD:n upprättade 2004 ett konsultavtal med ersättning per timme. Timersättningen anges med 500 Kr/timme men anges varken som brutto- eller nettoersättning i kontraktet. Detta avtal tolkade jag som ett "internkonsult" avtal, en typ av timanställning, men så enkelt var det visst inte.

Mitt problem uppstår då jag ska ha ut ersättning från bolaget. VD:n hävdar fast att jag är extern konsult och skall fakturera arvode till mitt eget bolag. Skatteverket är av uppfattningen att jag inte kan vara extern konsult till det aktiebolag som jag samtidigt är delägare i och hävdar att ett antällningförhållande föreligger. Därmed kan jag inte få ut ett F-skattebevis vilket VD:n kräver tillsammans med fakturan. 

Jag har varit i kontakt med otaliga personer och jurister på skatteverkat men alltid med samma svar - anställningsförhållande föreligger. VD:n är lika fast i sin uppfattning om att jag skall fakturera arvode och i mitten står jag och får inte ut någon ersättning.

Vad gäller? Ska man lita på skatteverket eller VD:n? Jag vill helst inte åka på en extra skatter och avgifter i efterhand.

3 Kommentarer
 1. anon
  IK
  jan 24, 2006

  Min bestämda uppfatting är att det är skatteverket som har rätt i
  Ditt fall. Gränsdragningen mellan anställning = inkomst av tjänst där
  arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifterna och egen konsult = inkomst
  av näringsverksamhet (egen eller i AB), där Du själv betalar sociala avgifter har visserligen förändrats något
  sedan den tid då  försäkringsöverdomstolen drog upp gränserna. Så
  "valfritt" har det dock inte blivit att Du, som både äger aktier i
  bolaget och tidigare varit anställd där, och inte har några andra
  uppdrag "externt" kan fakturera själv eller från eget bolag.

   

  Du har väl rimligen heller inte tilldelats någon F-skattesedel av skatteverket?  

  mvh

   

   

  Ingemar 

 1. anon
  MrMetalbottom
  jan 24, 2006

  Jag har inte tilldelats någon F-skattesedel för detta specifika uppdrag, emellertid har jag sedan tidigare ett handelsbolag som innehar F-skatt. I detta bolag är jag en av tre ägare. Jag har ställt frågan till skatteverket om det gör något skillnad i deras inställning om fakturerar från detta bolag. Enligt skatteverket gör detta inte någon skillnad, anställningsförhållande råder. Har de rätt även här?

  Handelsbolaget ifråga nämns inte konsultavtalet.

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 26, 2006

  Hej Mr!

  Här anar jag ett spel mellan Dig och VD. Ni är förmodligen överens om ett visst arvode men Ni strider nu om vem som skall betala socialavgifterna - bolaget eller Du själv. Alternativt kanske VD använder den här frågan som en ursäkt för att inte behöva betala ut pengarna förrän senare. Säg till VD: Låt oss komma överens om hur mycket det totala arvodet inklusive socialavgifterna skall vara. Därefter får Skatteverket bestämma vem som skall betala socialavgifterna. Om bolaget skall betala socialavgifterna, så får det i gengäld betala ut en lägre summa till MrMetalbottom.

  För övrigt har Skatteverket rätt. Du kan naturligtvis inte få F-skattsedel för arbete i Ditt eget bolag. Du bör inte heller utnyttja handelsbolagets F-skattsedel enligt min mening.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB