En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är det tillåtet att under en begränsad period (max två år) hyresfritt nyttja en del av en fastighet som bostad, där hela fastigheten ägs av ett AB (där de inneboende inte har någon som helst koppling till företaget)? Innebär detta några skattekonsekvenser för den/de som äger företaget?

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 29, 2010

  Hej antespeak,
  Frågan avser, om jag har förstått det rätt, att en person, som inte har någon koppling till ett AB, utan ersättning skall disponera en del av en fastighet som AB äger. Några skattekonsekvenser direkt för dem som äger AB tror jag inte det blir men däremot för AB. Om det ingår i AB.s näringsverksamhet att hyra ut delar av fastigheten så blir det fråga om ett uttag ur näringsverksamheten som skall beskattas till marknadsvärdet i bolaget. Om någon får disponera ett utrymme som står oavvänt och bolaget normalt inte hyr ut delar av fastigheten tror jag att det är mera tveksamt om uttagsbeskattning kan äga rum.

  Inger 

 1. anon
  antespeak
  jan 29, 2010

  Hej Inger,

  Tack för ditt svar!

  Som du skriver mot slutet så driver AB normalt sett ingen uthyrningsverksamhet, utan den del av fastigheten som kan disponeras står normalt sett tom och utan att nyttjas.

  Om jag förstått saken rätt så kommer varken ägare eller AB att beskattas på något sätt och bryter inte heller mot några regelverk när de låter någon disponera utrymmet som bostad utan att ta ut någon hyra eller andra avgifter?