En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej,

 Jag bor i Sverige men arbetar för ett Tyskt företag. Arbetet sker i länder runtom i Europa. Jag hade varit tacksam för svar på följande:

Lönen utbetalas till mig varje månad utan någon skatt dragen, så jag antar att det blit mitt ansvar att redovisa denna lön för svenska skattemyndigheten?

Som jag förstått det betalar företaget inga sociala avgifter för mig. Kan det bli något jag själv måste stå för?

Företaget betalar heller inget traktamente eller resor till och från arbetet. Är det pengar jag har rätt till från svenska skattemyndigheten? Blir det då pengar som då dras från det belopp jag skall skatta på?

Med vänlig hälsning, Johan.

5 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jan 21, 2010

  Hej!

  Ja, du är själv skyldig att betala preliminär skatt s.k. SA-skatt på denna inkomst. Du ska kontakta ditt skattekontor så räknar de ut skatten. Från inkomsten har du rätt till avdrag för resekostnader m.m.

  Det tyska företaget är skyldiga att betala dina sociala avgifter enligt EU-regler - EEG nr 1408/71 - om ni inte har överenskommit om något annat. Om ni kommit överens att du ska betala avgifterna så ska du dessutom kompenseras för dessa. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Bjork
  jan 25, 2010

  Hej,

  Bara för att vara extra säker, då skatteverket inte verkar kunna ge något rakt svar.

  Min situation är som ovan beskrivit;

  Bosatt och folkbokförd i Sverige, Tysk arbetsgivare, jobbar som pilot och flyger då i olika länder i Europa, inget traktamente utbetalas.

  Kan jag dra av detta utblivna traktamente på inkomsten, för beskattningen, eller är det bara resekostnader jag kan dra av?

  Tacksam för svar, med vänlig hälsning,

  Johan.

 1. anon
  Hans Larsson
  jan 26, 2010

  Hej!

  Fick inte klart för mig i ditt första inlägg att du var pilot. Jag hoppas du är medveten om att även Tyskland enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige ochb Tyskland då har rätt att beskatta din inkomst. Den tyska skatten får sedan avräknas mot den svenska avseende aktuell inkomst för att undvika dubbelbeskattning.  

  Du ska dessutom enligt EEG-förordningen 1408/71 tillhöra tysk socialförsäkring i st f svensk och företaget är skyldigt att betala avgifterna om ni inte har överenskommit om annat.

  Då det gäller avdrag för traktamenten så kan du gå in på www.skatteverket.se och där söka information om regler för avdrag. Du har med all säkerhet rätt till sådana avdrag men bestämmelserna är alltför omfattande att redogöra för på detta gratisforum.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Bjork
  feb 02, 2010

   

  Jag är tacksam för dina svar, har hjälpt mycket. Jag har även varit i kontakt med skattverket och fått mycket klart för mig. En fråga är dock oklar för både mig och skatteverket.

  Som jag beskrivit mig ovan; Bosatt och folkbokförd i Sverige, Tysk arbetsgivare med bas i Köln, jobbar som pilot och flyger då i olika länder i Europa, inget traktamente har utbetalats.

  Jag har fått klart för mig att jag har rätt att dra av det uteblivna traktamente för de länder jag övernattat i. Det som är oklart är om jag har rätt att dra av traktamente för de dagar jag befunnit mig i Köln (min bas, tjänsteställe)? Det känns som man kan se det från två perspektiv; jag är dels på mitt tjänsteställe (vilket kan betyda inget traktamente), men samtidigt är jag utanför Sverige?

  Med vänlig hälsning, Johan.

 1. anon
  Hans Larsson
  feb 06, 2010

  Hej Johan!

  Ja, det får nog anses utgöra tjänsteställe men vistelsen där kan kanske ha karaktär av viss tllfällighet eller om dubbel bosättning. Ditt avdrag i Köln kommer nog ändå att begränsas till de gånger du övernattar där och avdraget kan då medges för faktisk kostnad.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se