En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har fått förfrågan från skatteverket i Skellefteå ang. ett underskott på ca 150 000 kr under 2004. Firman som är enskild var ganska nystartad då. Jag har redovisat alla  kvitton och underlag som de har begärt. Och det var inte lite de ville att jag skulle ta fram! Nu har de återigen skickat mig en förfrågan "en sk kontantberäkning" de vill ha svar på hur jag klarat av mina levnadskostnader under 2004. Redan från första början så svarade jag att via personliga lån och förstående flickvän och snålt leverne så klarade jag året. Men det räckte tydligen inte.

Nu vill de att jag ska uppge varifrån jag erhållit medel som täckt underskottet samt levnadskostnader under 2004...

Jag har lånat av snälla vänner utan säkerhet, måste jag nu redovisa vilka dessa är? Var finns integriteten för den enskilde... Jag har ingen lust att ge ut namn och i såfall hur ska de syna mina gynnare?

Är tacksam för råd.

/Peter

4 Kommentarer
 1. anon
  IK
  jan 22, 2006

  Att "tvingas" besvara en kontantberäkning är inget konstigt i och
  för sig och du måste besvara frågorna. Kontantberäkningar var dock
  förmodligen vanligare under 70- och 80-talen än nu. De senaste åren
  har de uppgifter skatteverket kan gå på blivit färre. Den specifikation
  Du lämnar  om Du saknar beskattningsbar förmögenhet är t ex mycket
  mindre detaljerade.

   

  Om Du lyckas komma upp till +
  ./. 0 då det gäller Din egen beräkning (m h t inkomster minus skatt och
  nettoförändring i förmögnehet - naturligtvis inkuderande
  skuldförändringar) bör det räcka med att Du kan göra någorlunda
  sannolikt att Du blivit bjuden på mat och husrum av Din flickvän.

   

  Behöver
  Du förklara ett underskott med att Du upptagit lån måste Du  tala
  om av vem Du lånat. Vad fiscus då kan göra är att "gå vidare" till Dina
  vänner och granska deras deklarationer. Om De lånat ut större summor
  till Dig kanske de i värsta fall får ett kontantunderskott och då är
  cirkusen i full gång.

   

   Tänk också på att Om Du
  dragit av räntor så skall dessa ha tagits upp som inkomst i Din vänners
  deklarationer - något som Du ju inte kan kontrollera men Du bör kanske
  upplysa dem om vad som är på G.

   

  Mer ankekdotvis kan
  jag berätta om en händelse i slutet på 70-talet då jag jobbade på
  skattemyndigheten. En skattskyldig klarade inte kontantberäkningen och
  förklarade detta med att han levde på sina älskrinnor (pluralis) och
  inte på (t ex en flickvän). Han begärde att personligen få besöka
  taxeringsnämnden. Så gott som alla fruntimmer på avdelningen hängde i
  dörrarna när han skulle anlända, nyfikna som de var på hur denne adonis
  såg ut. Det var en tämligen ordinär man som kom vilket gav oss grabbar
  visst hopp om att också kunna nå framgång hos det motsatta könet.

   

   mvh  

   

  Ingemar 

   

   

 1. anon
  Peterl
  jan 22, 2006

  Tack för upplysningen Ingemar.

  M a o så måste jag lämna ut några av mina vänner som har givit mig kontantlån före ev. granskning...Vad hände med integritets-tänket i detta land? Undrar just vad Skatteverket säger om sparade pengar i bankfack...

  /Peter

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 23, 2006

  Hej Peter!

  I vissa fall behöver den skattskyldige inte hjälpa Skatteverket med dess utredning. Den enskilde har inte skyldighet att lämna ut uppgifter om sig själv som kan användas mot honom i en brottsprocess. Själv brukar jag inte hantera skattebrottsmål men Du kan fundera på att anlita en advokat med sådan inriktning. Han kan då hjälpa Dig bedöma var den gräns går då Du inte längre skall hjälpa Skatteverket att samla bevis mot Dig. Försök inte dra gränsen på egen hand. Risken är att Du bara retar upp företrädarna för Skatteverket. 

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  IK
  jan 23, 2006

  Det är riktigt som Clas skriver att Du har rätt
  att hålla tyst, d v s Du behöver inte självinkriminera Dig. Det är det
  här du ser i alla amerikanska deckare på TV "You have the right to
  remain silent....". Samma sak gäller i Sverige om inte annat så genom
  Europakonventionen. Polis / Skatteverk har dock ingen skyldighet att
  upplysa Dig om att Du har rätt att vara tyst.

  Den s k passivitetsrätten, eller mer precist skattemyndighetens
  rätt / möjlighet att ställa frågor föranledde – efter en del turer – på 90 -talet ändrad
  lagstiftning – Se prop. 1997/98:10 s. 59 f. Ändringen innebar dock inte mer än att den
  skattskyldige inte får föreläggas vid vite att medverka vid skatteutredningen
  av en fråga som där skattemyndigheten har anledning anta att den skattskyldige
  begått brott. (3 kap 5 § taxeringslagen)

   

  Nu tyckte jag inte att det av Din fråga verkade
  som Du var orolig för att bli brottsmisstänkt, Därav mitt tidigare
  svar. Du måste medverka i en skatteutredning till en viss gräns -
  misstänkt för brottsgränsen. Var den går (exakt) är det omöjligt att
  säga. Misstanken dyker ju upp i huvudet på en skattetjänsteman i något
  skede av utredningen och när det är går ju inte att fastslå. (Det går
  ju inte f.n. att fotografera när just misstankensynapserna slår till i
  CAT-scanningsapparaten.)

   

  Ett råd är dock att det sannolikt är bättre om
  nöjer Dig med att vara tyst (passiv) och inte påstå att vissa
  förhållanden är för handen som inte är det. Det är att lämna oriktig
  uppgift som föranleder skattetillägg, vilket trots att det är en
  administrativ sanktion räknas som ett straff. Att det är ett straff är
  klarlagt genom domar i Europadomstolen. Även om du "bör" kunna
  "blåneka" så ligger det dig i fatet när skattedomstolarna skall pröva
  frågan (d v s om det klarläggs att Du ljugit.) Du skall defintivt inte
  neka ("ljuga") skriftligen. Det har betydelse ur skattetilläggssynpunkt.

  mvh

   

  Ingemar