En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Clas & övriga!

Jag äger ett aktiebolag sedan 20 år tillbaka.

Har samlat ihop en del kapital. Det mesta ligger i en aktieportfölj samt en kapitalförsäkring.

Om jag startar upp ett holdingbolag som äger mitt aktiebolag.

Kan jag då överföra aktieportföljen och kapitalförsäkringen till holdingbolaget utan att sälja innehaven?

Hälsningar Percussion

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 28, 2010

  Hej,
  Du äger idag själv ett AB. Du startar ett nytt AB och vill att detta bolag skall utgöra ett holdingbolag för det befintliga AB:t. Enligt praxis kan Du överlåta AB till Holding AB för skattemässigt värde och blir således inte beskattad för försäljningen privat.

  Sedan vill Du föra över tillgångar från AB till AB Holding till skattemässiga värden. Om det finns koncernbidragsrätt mellan bolagen går det bra. Du måste kolla förutsättningarna för koncernbidragsrätten (AB dotterbolag helägt under hela beskattningsåret).

  Om Du planerar att Holdingbolaget skall etableras utomlands kan Du inte överföra tillgångar från AB till Holding. Du måste först överföra tillgångarna mellan två svenska bolag och sedan sälja aktierna i det bolag som nu äger tillgångarna. Allt förutsatt att aktierna utgör näringsbetingade aktier.

  Jag kan egentligen inte se några skattemässiga fördelar med detta tillvägagångssätt utan Du måste precisera bakgrunden bättre.

  Inger