En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har under de senaste 10 åren haft inkomst nära eller över den övre brytpunkten.

Nu har jag blivit erbjuden ett avgångsvederlag motsvarande 3 årslöner. 

Min nuvarande årslön ligger ganska precis på den övre brytpunkten.

Hur kan jag minimera beskattningen.

Går det att göra en skattemässig fördelning av avgångsvederlaget på 5 år ??

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 26, 2009

  Hej !

  Det finns en möjlighet att begära ackumulerad inkomstberäkning för avgångsvederlaget. Bestämmelserna finns i inkomstskattelagens 66 kapitel.

  Om du har varit anställd i företaget i mer än 10 år så kan du få inkomsten fördelad på upp till 10 år.

  Vi har inte alla förutsättningar men jag antar att det är ett normalt avgångsvederlag och då kan fördelningstiden bli enligt ovan. Det är svårt att sia om det blir en skattevinst vid denna fördelning men ditt skattekontor kan göra en beräkning för att se hur effekten kan bli. Du nämner att du haft inkomster i närheten av övre brytpunkten och det kan göra att en fördelning av beskattningen kanske inte ger en alltför gynnsam skatteeffekt. Det kan vara bra att få ett preliminärt skatteavdragsbeslut från skattekontoret innan beloppet utbetalas. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  jabo
  okt 26, 2009

  Efter vad jag har kommit fram till tycks följande gälla:

  Om engångsbeloppet är avsett att ersätta lönen och bidra till försörjningen fram till dess att den skattskyldige får nytt arbete eller blir pensionerad får det emellertid anses hänförligt tillkommande tid under förutsättning att det inte beräknats medutgångspunkt från förfluten anställningstid (RÅ 1975 Aa 9).

  Avgångsvederlaget skall i så fall delas i 5 delar och beskattas utan hänsyn till tidigare inkomst. Det är enligt skatteverket viktigt att avgångsavtalet innehhåller uppgifter om att den ska avse ersättningar enligt ovan.