En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej. Har funderingar kring vad som egentligen gäller vid frilansarbete som pilot på sk. "OFFSHORE-kontrakt". Följande parametrar gäller;

 1. Jag är svensk medborgare och bor i sverige.
 2. Min "hemmabas" enligt "tillsvidare kontrakt" är i annat EU-land.
 3. Jag flyger huvudsakligen i icke linjetrafik med passagerare inom Europa, med destinationer i Sverige mindre än 10 %.
 4. Jag erhåller ersättning för min tjänst från ett bolag på Cypern.
 5. Ersättningen utbetalas till mitt konto i tex Sverige helt utan avdrag för sociala avgifter och skatter.
 6. Jag har själv för avsikt att betala sociala avgifter och skatter i Sverige.

Jag har varit i kontakt med Skatteverket beträffande möjligheten att genomföra pkt 6 utifrån ovan givna förutsättningar. Enligt upplysning borde detta vara möjligt som privatperson. Annars kan det eventuellt fungera om jag registrerar enskild en firma, dock finns det en liten hake, "att man måste ha fler uppdragsgivare".

Då det gäller vilken myndighet som avgör om vilket land man ska tillhöra (betala sociala avgifter till) så hänvisas jag till Försäkringskassan. Enligt "huvudreglen skall sociala avgifter betalas till det land inom vilket man är anställd eller verksam". Eventuell dispens från detta kan eventuellt lämnas.

Med anledning av den oroliga arbetsmarkanaden är det min önskan att jag enkelt kan vara kvar i det Svenska systemet, bland annat för att inte tappa bort möjligheten att tillhöra en svensk a-kassa.   

Jag känner inte att jag har fått tala med de "rätta" personerna för att få vägledning i frågan. Finns det någon som säkert vet vad som gäller?

Tacksam för svar och synpunkter.

      

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 22, 2009

  Hej !

  Du ska socialförsäkringsmässigt tillhöra det land där flygbolaget har sitt säte (hemmabas?).  Detta framgår av artikel 14.2a) i en EU/EES-bestämmelse, EEG-förordningen 1408/71. Avgifterna, som din arbetsgivare på Cypern ska betala. styrs då av "ditt" socialförsäkringslands uttag av avgifter. Du har sedan en möjlighet till en frivillg överenskommelse med din arbetsgivare att själv betala avgifterna under förutsättning att du kompenseras för detta.   

  Ovannämnda förordning ska ersättas av en ny förordning, som redan skulle ha trätt i kraft men har blivit fördröjd. Det sista bud jag har hört är att den ska gälla från maj 2010 men....  Enligt den nya förordningen skulle du tillhöra det cypriotiska socialförsäkringssystemet.  

   Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se