En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

En fråga att "undvika" beskattning:

A äger ensam en priv bostadsrätt till 100%. Denna är nu föremål för försäljning varvid A´s båda barn, B och C, får dela lika på försäljningspriset (efter mäklararv mm). B och C ämnar för sina resp andelar förvärva var sin fastighet.
Torde det vara fördelaktigare ur skattehänseende (för alla parter) om bostadsrätten övergår som gåva från A till barnen B och C gemensamt först och därefter blir försåld eller det finns andra varianter på en bättre lösning?
  

10 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 24, 2009

  Hej emerson!

  För barnen B och C blir resultatet i båda fallen lika. Om de får bostadsrätten i gåva så övertar de givarens inköpspris och gör då lika stor vinst som givaren skulle ha gjort om han hade sålt bostadsrätten.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  emerson
  sep 25, 2009

  Hej Ove

  Tack för respons. Men om A säljer bostadrätten och inom ett t ex halvår förvärvar två obebyggda tomter (kpsk för båda förvärven motsv försäljningspriset för lägenheten), torde väl dessa fastigheter sedan kunna ges tillbaka som gåva till B resp C utan någon reavinstbeskattning, dvs det uppstår ingen vinst under denna tid (gåvoskatten upphörde ju 050101) eller detta scenario gäller bara vid en arvssituation?

  //Emerson

   

    

 1. anon
  Ove Grip
  sep 25, 2009

  Hej igen Emerson!

  Om A säljer bostadsrätten får han naturligtvis skatta för eventuell kapitalvinst, som reavinst nu kallas. Om A för köpeskillingen köper två obebyggda tomter och ger dem till barnen B och C så utlöser de gåvorna ingen kapitalvinstbeskattning för A. Om B och C därefter säljer tomterna får de skatta för eventuell kapitalvinst som motsvarar skillnaden mellan försäljningspriset och A:s inköpspris.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  emerson
  sep 25, 2009

  Hej

  Har just dragit frågan med Skatteverket som påstår att A MÅSTE skriva sig på en obebyggd tomt för att först få uppskov med 22% skatt. OM detta uppskov beviljas kommer ändock kravet på 22% skatt att omedelbart krävas av B och C i samband med en från A överlåtelse/gåva. Skatteverket menar att man kan inte komma undan denna beskattning via ett fastighetsförvärv, gåva eller arv. (Ungefär som aids, har man väl fått det så...).
  Ej heller fanns alternativa möjligheter att kringgå kapitalvinstbeskattning. Uppfattade Skatteverket inte direkt vara sugna på att ta på sig konsultrollen idag.

  Hälsn Emerson

   

 1. anon
  emerson
  sep 30, 2009

  Läste kommentar på motsv fråga i annan tråd här på sidan vilket förde tanken på att om A i det här fallet säljer bostadsrätten till barnen B och C för halva marknadsvärdet, hur slår den 22 %-iga beskattningen då? Kan man reducera den beskattningbara delen då på något sätt?

  /Funderande emerson

 1. anon
  emerson
  okt 01, 2009

  Vid beräkning av underlag för den beskattningsbara delen vid bostadsrättsförsäljn får man dra av för kostnader/åtgärder som utförts i lgh:en.

  Vad gäller således när samtliga fönster bytts till nya isolerglas, balkong inglasats och VA-stammar bytts ut till nya och i samband därmed totalrenovering av badrum (porslin och klinker). Åtgärderna har föreningen gjort för samtliga bostadrätter i huset. 

 1. anon
  emerson
  okt 04, 2009

  ..Om A för köpeskillingen köper två obebyggda tomter och ger dem till barnen B och C så utlöser de gåvorna ingen kapitalvinstbeskattning för A...

  Ooops, så A kan sälja sin bostadsrätt, därefter, för försäljningspriset, köpa en tomt var åt barnen som avser att behålla dessa tomter i överskådlig framtid. Skulle detta innebära att A ej får någon 22% beskattning av försäljningspriset, vidare att denna skatt påföres barnen först om x antal år om tomterna skulle bli föremål för försäljning någon gång?

 1. anon
  Ove Grip
  okt 05, 2009

  Hej igen emerson!

  Om A säljer halva bostadsrätten till B och och halva till C för sammanlagt halva marknadsvärdet så anses var och en av B och C skattemässigt ha förvärvat en fjärdedel av bostadsrätten genom köp och en fjärddel genom gåva.

  Vid en eventuell framtida försäljning så blir inköpspriset för var och en av B  och C summan av en fjärdedel av A:s inköpspris och hälften av den köpeskilling A får.

  Vid försäljning av en bostadsrätt får man göra avdrag för förbättringsutgifter. I ditt fall har inte innehavare av bostadsrätten haft några utgifter för förbättringar och får då inte göra något avdrag. Innehavaren får däremot göra avdrag för eventuella kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen.

  Om A säljer sin bostadsrätt får han skatta för eventuell vinst oavsett vad han gör med köpeskillingen och får barnen skatta för eventeull vinst vid en framtida försäljning.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  emerson
  okt 06, 2009

  1. A säljer lgh:en och köper en fastighet (till högre pris), B finansierar mellansskillnaden, A skriver sig på fastigheten men bor tillfälligtvis på annat håll under en tid. B flyttar in i fastigheten och skriver sig där.  Här uppstår väl ingen kapitalvinst? (Sen kan ju B och C reglera sina mellanhavanden sinsemellan, dvs dela på den 22%-delen som inte beskattats.)

  2. Om man "skänker" en lgh (eller ger som gåva) och tar betalt för kpsk som förmedlingsavg e dyl "vid sidan om" torde väl inte generera nån synbar kapitalvinst? (Möjligtvis vill kanske köparen få ett högt ingångsvärde till hans kommande framtida avyttring).

  Ibland har kreativiteten inga gränser...

 1. anon
  Ove Grip
  okt 12, 2009

  Hej emerson!

  Nu börjar denna diskussion bli väl omfattande såsom gratisrådgivning betraktat. Om Du vill ha mer hjälp är Du mycket välkommen att kontakta oss för en konsultation, så skall vi gärna hjälpa Dig vidare. Ofta är det bäst att börja med att ringa. Vi har tel. växel 031 711 20 70.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB