En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Nu när flertalet fåmansföretag tjänar pengar genom affiliate och annonsering på diverse hemsidor som vänder sig mot den svenska marknaden men avlönas från utlandet.. exempelvis Google (usa eller irland) och andra företag som betalar ut provision från trafikstyrning så uppkommer frågan hur en ny aktör ska skapa en lämplig bolagsstruktur.

 Målet är att

Äga domäner och hemsidor som riktar sig mot Svensk publik och genererar intäkter genom affiliateintäkter och annonsering från USA alternativt Irland. 

 Således ingen fakturering till Sverige och inga intäkter från Svenska bolag

Förslag på Lämplig bolagstruktur för detta mottages.

 

 Det kan senare komma att bli intressant att lägga ut den operativa driften av dessa sidor till ett svenskt företag. 

9 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 30, 2005

  Hej Pavel!

  Du har publicerat Ditt inlägg under rubriken medlemssamarbeten. Det tycker jag naturligtvis är extra intressant! Om många går samman och hjälps åt, kan man åstadkomma underverk.

  Till att börja med bör man kanske studera momsfrågorna. Jag skrev för ett tag sedan en blog som kan vara av intresse i sammanhanget http://www.skatter.se/index.php?q=node/164

  Vidare får det sägas vara en förutsättning att arbete faktiskt utförs i det land som skall fakturera och där vinsterna skall samlas upp. Om företaget har fast driftställe i Sverige, får skatt ändå betalas i Sverige för den vinst som är hänförlig till det fasta driftstället.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  MartinK
  jan 07, 2006

  Hej på Er!

  Jag är ny på denna förträffliga sida och har lite funderingar om just denna situation.

  Själv sitter jag i ungefär samma sits som Pavel med undantaget att inte inrikta mot enbart svensk publik, ej heller enbart intäkter från enbart ett fåtal länder. Men att också generera intäkter från autosurfning och liknande sidor.

  Tanken har då varit att ev kunna bilda en stiftelse i en lämplig jurisdiktion, och att den stiftelsen får bilda ett bolag, (alt. låta bolaget följa med i stiftelsens bildande), i ett lågskatteland ex. Panama eller Bahamas och låta bolaget tjäna inkomsterna åt stiftelsen medan jag endast är anställd åt bolaget, och om det är möjligt även vara Förvaltare i stiftelsen, och min familj är Förmånstagare i stiftelsen.

  Jag har inte klart för mig exakt hur siftelselagarna i olika jurisdiktioner fungerar men det verkar som att Grundaren av en stiftelse inte kan få antas ha för stor påverkan/släktskap på Förvaltaren av nämnda stiftelse och i vissa fall ej heller kan vara Förmånstagare. Detta kan innebära att jag låter någon annan vara Grundare åt den stiftelsen.

   En fråga jag då har är först om en bärbar dator och en stellittelefon är att beteckna som "Fast driftställe"?? I så fall, faller hela tankesättet - tror jag.

  Summan av kardemumman skulle i så fall kunna vara att:

  Jag är anställd av ett bolag som inte betalar någon skatt i Sverige (eller någan annan stans heller) annat än den skatt som min ringa lön ger upphov till.

  Jag äger inget bolag och kan således inte inkomstbeskattas för bolaget.

  Ägare av bolaget är en stiftelse som är en egen juridisk person och inte har någon koppling till mig eller annan Grundare då stiftelsen är en helt fristående konstruktion.

  Min familj kan få bidrag från stiftelsen till diverse olika ändamål (uppehälle, utbildning, sjukvård etc.) utan att behöva skatta för annat än de bidrag/utbetalningar de faktist får ut.

  Familjen kan fortsätta att få utbetalningar, även efter min död, enl ovanstående pungt så länge som stiftelsen har några tillgångar.

  Jag kan ju naturligtvis få tillgång till ett stadigt representationskort av bolaget att använda till "representation".

  Eventuellt kan Förvaltaren av en stiftelse beskattas av stiftelsens inkomster, men jag har för lite information ännu för att kunna bedöma detta. Det skulle kunna innebära att Förvaltaren måste befinna sig på en lämplig jurisdiktion personligen.

  En annan fråga jag har är vad du menar Clas när du skriver "Vidare får det sägas vara en förutsättning att arbete faktiskt utförts i det land som skall fakturera och där vinsterna skall samlas upp." ??

  Detta är vad jag som lekman tror mig ha fått fram och kanske kan vara ett sätt för dig Pavel att tänka, eller vad tror/vet alla andra om en sådan konstruktion???

  Ha en bra dag!!!
  Martin

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 09, 2006

  Hej Martin!

  Utbetalningar från den tänkta, utländska stiftelsen skulle formodligen behandlas på samma sätt som utbetalningar från en svensk familjestiftelse, dvs. beskattas som inkomst av tjänst hos mottagaren. Däremot kan det eventuellt gå att låta stiftelsen behålla inkomster och förmögenhet utan att de skulle bli föremål för någon svensk beskattning. Det skulle kunna vara intressant att utreda detta och även om CFC-reglerna kan tillämpas på ett bolag ägt av stiftelsen (om det finns några klienter som vill betala för en sådana utredningar).

  Du frågar vad jag menar med att med förutsättningen om var arbetet utförts. Vad jag menar är att skattemyndigheterna i de flesta länder vill beskatta verksamhet som bedrivs inom respektive lands territorium. Vanligtvis är denna företeelse möjlig om verksamheten bedrivs från ett "fast driftställe" (permanent establishment). Enligt OECD:s riktlinjer kan ett fast driftställe t.ex. vara ett kontor (med vissa undantag). Ett fast driftställe anses också vanligtvis föreligga om ett utländskt företag har en representant i Sverige, som har fullmakt att träffa bindande avtal i företagets namn.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  MartinK
  jan 09, 2006

  Tack Clas!

  Att utbetalningar från stiftelsen skulle beskattas som inkomst av tjänst var så jag tänkt. Likaså att stiftelsen behåller inkomst utan att de beskattas i Sverige. Jag hade tänkt att det skulle gå att ordna genom att bilda stiftelsen och bolaget i ett land som inte är CFC-reglerat, men du kanske menar att det skulle kunna gå att tillämpa även om så är fallet???

  Att ett fast driftställe även skulle vara en representant som kan träffa bindande avtal var en missräkning som jag inte sett, men det kanske kan gå att undvika genom att stiftelsen är den director som har ensam beslutsrätt i bolagsstyrelsen och att en utländsk Förvaltare kan styra bolaget genom en noga genomtänkt stiftelseurkund. Detta skulle nog betyda att bolaget blir rätt så stelt men om syftet med bolaget är ganska enkelt så kanske det går???

  Tack för en suverän sida!!!

  Martin

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 10, 2006

  Hej Martin!

  Det Du är inne på ligger naturligtvis på gränsen men skulle kunna vara intressant att utreda. Kanske skulle det gå att hitta lösningar som fungerar.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  storspel
  jan 10, 2007

  Och om vi återgår till Pavels fråga: vilken bolagsstruktur skulle vara læmpligast før ett sådant hær føretag? Jag tror vi spårade ivæg en aning (æven om det var intressant!)... :-)

  MvH

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 16, 2007

  Hej Pavel och Storspel!

  Om arbetet skall bedrivas i Sverige, använd gärna ett svenskt aktiebolag. Se gärna http://www.skatter.se/index.php?q=node/582

  Om arbetet kan förläggas till t.ex. Cypern eller Malta, finns det mycket skatt att spara. Bolagsskatten på Cypern är t.ex. endast 10 %. Socialavgifterna uppgår som mest till cirka 16 %. Över ett visst tak är socialavgifterna endast cirka 2 %.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Pavel
  apr 19, 2007

  Väldigt intressant tråd och jag har med likhet med MartinK kollat på exempelvis en Kvasi-trust lösning.
  När jag läser vad Claes skriver om här: http://www.skatter.se/index.php?q=node/164
  Så tycker jag att detta faller under en helt annan ram.

  Man måste skilja på elektroniska tjänster och trafikstyrning.
  Trafikstyrning innebär kort och gått att du får försäljningsprovision varje gång någon kund som du "styr" genom dina sidor till den faktiska försäljningstället (webbshop, etc) Alternativt annonsintökter som sker automatiserat, exempelvis att du får betalt per klick, men har ingen relation till annonsören, utan allt sker per automatik, via en tredjepart (läs Google)

  Du som jobbar med trafikstyrning gör alltså en form av annonsering och slussar helt passivt vidare kunder till ett försäljningsställe.

   Ofta kan det vara så att  Servrar, Domännamn ligger utomlands, du har skribenter, programmerare och webbdesigners i icke-eu länder samt att du själv projektstyr från Sverige. Antingen från lägenheten eller en kontorsplats.

  De intäkter som betalas ut till dig sker via USA eller Irland och har ingen moms inkluderad, och såvitt den svenska branschen avser betalas ingen moms på dessa inkomster.

  Var ligger fallgroparna med en bolagsstruktur, exempelvis med en kvasi-trust som står som ägare för de immateriella tillgångarna (domännamn, serverlösningar) och med en projektledning från sverige. (det faktiska jobbet i att uppdatera sidan, bygga innehåll, webdesign, etc, sköts av folk baserade främst i Asien)
   

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2007

  Hej Pavel!

  Sådan här skatteplanering är mycket grannlaga.

  Om Du arbetar och bor i Sverige, skall resultatet av Ditt arbete beskattas i Sverige. Om Du bildar en utländsk juridisk person som och överför immateriella rättigheter till den utländska juridiska personen, måste överföringen göras till marknadspris. Eftersom den utlänska juridiska personen får förutsättas vara kontrollerad av Dig,  måste Du dokumentera grunderna för hur Du kommit fram till marknadspriset. Om Du säljer för marknadspris, kan man väl anta att det är så pass högt att det blir en avsevärd vinst vid försäljningen. Denna vinst uppstår hos Dig och Du får då skatta för den i Sverige.

  Den utlänska juridiska personen kan komma att få fast driftställe i Sverige, om arbetet utförs här. Detta gäller i synnerhet om styrelsemöten, firmateckning o.d. äger rum i Sverige. Fast driftställe här innebär att en skälig del av verksamhetens vinst skall beskattas i Sverige.

  Den utlänska juridiska personen kan komma att cfc-beskattas i Sverige, eftersom den får antas ha svenska ägare (legal eller beneficial owners). Det innebär att vinster som uppkommer i den utländska juridiska personen skall beskattas i Sverige oavsett om vinsten utdelats till de svenska ägarna eller ej.

  Det sagda innebär inte att jag säger att inget finns att vinna på att bilda bolag utomlands. Jag vill bara framhålla att här finns betydande svårigheter som måste övervinnas.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB