En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har studerat och nu blivit erbjuden en fast tjänst 40 mil från man och barn (familjen kommer att bo kvar).

Vad måste jag tänka på för att få lov att göra avdrag för dubbelt boende samt hemresor?

 /Marcal

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 04, 2009

  Hej marcal!

  För att du ska få göra avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning krävs att övernattning har skett på arbetsorten och att avståndet mellan arbets- och bostadsorten är längre än 50 km.

  Fr.o.m. inkomståret 2008 gäller att du får göra avdrag för måltider och småutgifter med schablonbeloppet 63 kr för varje hel dag bara under den första månaden av vistelsen på arbetsorten.

  Du får göra avdrag för den faktiska bostadsutgiften på arbetsorten under längst fem år, eftersom den dubbla bosättningen föranleds av din förvärvsverksamhet.

  Du får göra avdrag för en hemresa per vecka för billigaste färdsätt om avståndet är längre än 50 km.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB