En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har i flera dagar försökt leta upp svaren på mina frågor om dubbel bosättning. Hittar ingen info som passar in på min situation då de flesta frågor verkar ställs av pesoner som har fått en visstidsanställning och/eller har familj på hemorten. Börjar med lite bakgrund för att sedan komma till frågorna.

Våren 2008 fick jag uppdraget att starta upp ett nytt kontor i en ort som ligger 20 mil från min hemort. Jag flyttade till den nya arbetsorten och hade då utöver kostnaden för min bostadsrätt "hemma", kostnaden för en hyresrätt som jag bodde i under veckodagarna. Jag folkbokförde mig på den nya orten. 

Ca en vecka/månad arbetade jag på hemorten (där vårt huvudkontor ligger) och ca 3 veckor/månad på min nya arbetsort. Jag bodde även på hemorten under helgerna. Bostadsrätten där sålde jag hösten 2008 för att flytta permanent till en bostadsrätt på den nya orten och sa då upp hyresrätten.

Jag vill nu göra avdrag för dubbel bosättning under 7 månader och har följande frågor som jag hoppas jag kan få svar på:

- flytten skedde pga mitt arbete men jag bytte inte arbetsgivare, jag var inte tvungen att flytta och det var inget tillfälligt arbete utan stadigvarande. Påverkar det mitt avdrag?

- jag hade ingen make/familj "hemma". Vill skattemynigheterna ha ett skäl varför jag behöll min bostadsrätt på hemorten.

 - vilken kostnad är egentligen korrekt att dra av? Är det självklart att dra av för hyresrätten på arbetsorten som jag bodde i 4-5 dagar/v (som är dyrare och där jag var folkbokförd) eller är det kostnaden för den gamla (en bostadsrätt, som jag antar att man inte får dra av för).

2) Utöver avdrag för dubbelt boende kan jag även göra schablonavdraget på 63 kr per dag i 31 dagar då jag inte fick traktamente från min arbetsgivare.

3) Kan jag även göra avdrag för hemresor varje vecka trots att jag har familj på hemorten? Jag hade ju fortfarande min bostadsrätt, pojkvän och vänner där. Jag har inga bensinkvitton sparade för redovisning men jag tänkte göra ett försök om jag har haft rätt till hemresor varje vecka.

Vilka avdrag tycker ni låter tveksamma? Någon annan info jag bör få med i deklarationen?

 Mycket tacksam för era svar och synpunkter.

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 30, 2009

  Hej Viktor!

  Fr.o.m. inkomståret 2008 har förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning förenklats genom att  vissa villkor har slopats. Numera gäller följande.

  Med dubbel bosättning menas att du har tagit anställning och flyttat till ny bostadsort men att du har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten.

  Avdrag kan medges för både sammanboende och ensamstående.

  För att du ska få avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning krävs att övernattning har skett på arbetsorten och att avståndet mellan arbets- och bostadsorten är längre än 50 km.

  Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten.

  Du får göra avdrag för utgifter för logi på arbetsorten under längst två år eller kortare tid om du dessförinnan gör dig av med bostaden på den tidigare bostadsorten.

  För måltider och småutgifter för du göra schablonavdrag med 63 kr för varje hel dag du vistas på arbetsorten under den första månaden.

  Du får göra avdrag för den faktiska bostadsutgiften på arbetsorten.

  Min bedömning är att dina förhållanden berättigar dig till avdrag enligt nämnda regler.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB