En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Ska köpa bostad och kommer därför att vilja sälja aktier och har därför två frågor:

1 - min fru har aktier för vilka anskaffningsvärdet är okänt, men sannolikt högre än marknadsvärdet då de sannolikt har anskaffats när bl a Ericsson och Volvo var dyrare än idag. Om dessa ska säljas undrar jag vilket som är det bästa sättet för att undvika/minimera reavinstskatt då det ju faktiskt med stor sannolikget inte är någon reavinst?

 2 - jag är som framgick ovan gift och vi äger aktier var för sig i varsin depå. finns det möjlighet att på något sätt kvitta den enas reavinst mot den andres förlust? Vad krävs i såna fall för att göra detta?

Tack på förhand

Tobias

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 26, 2009


  Hej tobiasgustaf! 

  1. För marknadsnoterade aktier får man som ett alternativ till den faktiska anskaffningskostnaden, omkostnadsbeloppet, för aktier beräkna omkostnadsbeloppet till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för courtage . Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet.  

  2. En make får inte kvitta den andra makens underskott i kapital mot sitt överskott. Den make make som har ett underskott får skattereduktion med 30 procent av underskottet om detta är högst 100 000 kr  och med 21 procent av det underskott som överstiger 100 000 kr.

  Ove Grip

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB