En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Vad händer/kan vi göra med våra periodiseringsfonder om vi ändrar från Handelsbolag till Aktiebolag?

Kan de defineras som eget kapital i AB:t?

Timon

2 Kommentarer
 1. anon
  Beatrix
  dec 05, 2005

  Periodiseringsfonder kommer in i aktiebolaget som periodiseringsfonder. Du löser upp i samma takt som du skulle ha löst upp i handelsbolaget. Du måste tillgångar i aktiebolaget med motsvarande belopp

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Timon och Beatrix!

  Det är riktigt som Beatrix skriver. Lagtexten ställer dock upp vissa villkor (inkomstskattelagen 30 kap. 12 § första stycket):

  "Om näringsverksamheten i ett svenskt handelsbolag förs över till ett aktiebolag får en periodiseringsfond som avser handelsbolaget hos delägarna helt eller delvis tas över av aktiebolaget om
  1. överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap.,
  2. handelsbolaget gör ett tillskott som motsvarar överförd periodiseringsfond till aktiebolaget, och
  3. aktiebolaget gör avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond."

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB