En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur stor avsättning till periodiseringsfond kan göras av ett aktiebolag
respektive en enskild näringsidkare och vilka inkomstskattekonsekvenser
har sådan avsättning under året och kommande år?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 10, 2009

  Hej Sofia!

  I enskild näringsverksamhet kan avdragsgill avsättning till periodiseringsfond göras med 30 % och i aktiebolag med 25 % av vinsten. Fonderna skall återföras till beskattning efter sex år. Eftersom avsättning inte behöver göras i räkenskaperna hos dem som bedriver enskild näringsverksamhet, blir effekten ofta att det saknas pengar att betala skatten med när de sex åren passerat. Företagets ägare har helt enkelt konsumerat pengarna. Detta har jag sett så många gånger. Gör därför frivillig avsättning i räkenskaperna och se till att eget kapital aldrig går under noll! Då finns förhoppningvis möjligheter att betala skatten efter sex år. Periodiseringfonder i aktiebolag belastas med extra skatt som ungefär skall motsvara statslåneräntan applicerad på den dolda skatteskuld som periodiseringsfonden representerar. Det avhåller många från att använda periodiseringsfond i aktiebolag. Det är dock bättre att använda sig av periodiseringsfonder som finansieringskälla än bank. Det beror på att den skattskuld som fonden representerar inte behöver betalas om företaget framöver skulle skulle gå med förlust lika stor eller större än periodiseringsfonderna. Fonderna kommer i så fall att kunna kvittas mot förlusterna. Ett banklån måste alltid betalas.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB