En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, sitter med ett problem inför morgondagens seminarie i beskattningsrätt som handlar om försäljningsvärdet på ett bolag. Det enda jag har problem med när jag räknar ut substansvärdet på bolaget är att de har avsatt pengar till en pensionsstiftelse för delägarna.

Jag har sökt på det i litteraturen samt på nätet, men det är svårt att hitta något som man kan gå på, därför vänder jag mig nu hit.

Bolaget har en pensionsutfästelse till delägarna på 850 000 kr. De har avsatt 900 000 kr till en pensionsstiftelse som nu vuxit till 1 800 000 kr. Läste i en av artiklarna om just pensionsstiftelser att man kan återföra det insatta kapitalet (eller i alla fall vinsten). Om detta nu återförs och blir en kapitalvinst, kan denna kvittas mot bolagets negativa resultat i aktiefållan? Vad händer med arbetsgivaravgifter och liknande om hela beloppet betalas tillbaka?

 

Tack på förhand

/Frustrerad student 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 10, 2009

  Hej Frank!

  Först får jag  beklaga att det här svaret kommer så sent! Vi har haft mycket debiterbart arbete att göra och dessutom har det varit jul- och nyårsledigheter. Därför arbetet med skatter.se blivit försenat.

  Bolaget har tryggat en del eller alla sina pensionsutfästelser i pensionsstiftelse. Först bör man ta reda på vilka utfästelser som faktiskt tryggats i stiftelsen. Därefter beräkanar man kapitalvärdet av varje utfästelse. Ibland kalllas kapitalvärdet också för pensionsreserven. Kapitalvärdet är det försäkringstekniskt beräknade åtagande som bolaget har med hänsyn till nuvärdet av beräknade framtida pensionsutbetalningar och med hänsyn till beräknad livslängd o.d. Sådana beräkningar är vanligtvis för komplicerade för andra än specialister, s.k. aktuarier. Skillnaden mellan stiftelensens förmögenhet och kapitalvärdena av pensionsåtagandena är över- eller underskott i stifltelsen. Enligt min mening bör man vid beräkning av ett bolags marknadsvärde ta hänsyn till eventuella över- eller underskott i en till bolaget hörande pensionsstiftelse. Överskott i en pensionsstiftelse kan överföras till bolaget såsom gottgörelse för pensionskostnad, om mottagarna ingår i den s.k. destinatärskretsen. I tryggandelagen kallas sådan pensionskostnad för "pensionspost". I vissa fall kan gottgörelse rent av lämnas för de pensionskostnader som obligatoriskt ingår i arbetsgivaravgifterna. 

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB