En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag flyttar snart från Sverige till Frankrike och kommer att bo där i mer än ett år. Jag bor i Sverige med min sambo som ensam står på hyreskontraktet. Sambon bor kvar i sin lägenhet. Kan min nuvarande sambo med sin lägenhet, våra gemensamma möbler och kontanter osv, komma att bidra till bedömning om väsentlig anknytning? Vi har inget samboavtal. Bör jag skänka/sälja min andel av möblerna till sambon och friskriva mig anspråk på lägenheten för att undvika väsentlig anknytning? Kan vi ha och använda gemensama konton? Annat att tänka på?

Jag kommer att bo i Frankrike och vara i Sverige färre än 72 dagar per år. Jag kommer ofta att dagligen att resa över gränsen och jobba i Schweiz och därifrån få lön som enligt både Franska och Schweiziska regler (lagar?) är skattebefriad. Lönen är däremot inte på samma sätt skattebefriad enligt någon speciell Svensk regel eller lag. Jag kommer troligen inte att uppfylla kraven i 12-månadersregeln som verkar kräva att man bor och arbetar i samma land. Men visst är det så att om jag saknar väsentlig anknytning till Sverige så ska jag ändå inte betala skatt på dessa pengar i Sverige?

Jag försöker också förstå hur skatteavtal relaterar till reglerna om väsentlig anknytning.
I skatteavtalet med Frankrike verkar det handla om var man fysiskt bor:

Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller liknande omständighet.

( http://www.skatteverket.se/download/18.2132aba31199fa6713e80007170/360_2501_frankrike.pdf)

Det står att skatteavtalet endast kan sänka skatten. Betyder det att jag kan vara väsentligt anknuten till Sverige och ändå slippa skatt i Sverige pga att jag betraktas som boende i Frankrike enligt skatteavtalet? Hur bestäms om det är nationell lagstiftning eller avtalen som gäller?

Tacksam för hjälp, har läst tidigare tråd http://www.skatter.se/index.php?q=node/122

           /A

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  sep 09, 2008

  Hej Avittox!

  Får Skatteverket kännedom om vad Du angett om Dig och Din sambo och Era gemensamma tillgångar så skulle jag tro att Skatteverket sannolikt anser att Du har väsentlig anknytning till Sverige.

  Ifall en person, som Du i detta fall, enligt skatteavtal är skattskyldig "har hemvist" i två stater - Frankrike beroende på bosättning och i Sverige på väsentlig anknytning - får man gå vidare i avtalet och fastställa vederbörandes hemvist och i Ditt fall kan det kanske bli Frankrike om man kan anse att förbindelserna i Frankrike är starkare än i Sverige.

  Om hemvisten enligt avtalet blir Frankrike kan någon beskattning av Dina inkomster i Frankrike och Schweiz inte bli aktuell i Sverige. Internationella överenskommelser "tar över" intern, nationell lagstiftning.

  Ifall Du inte kommer att ha någon väsentlig anknytning till Sverige kommer Du att bli begränsat skattskyldig i Sverige och ingen tvekan kommer att råda var Du har Din hemvist. 

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se