En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Är intresserad av att flytta ut från Sverige som pensionär.
Har förstått av de artiklar jag läst att man inte får ha någon koppling till Sverige, t ex genom att äga permanent bostad, bolag etc.

Ett krav är också att man måste bo mer än halva året utanför Sverige.

I de texter jag läst dyker då och då begreppet resident upp.

I Turkiet, Cypern förstår jag det så att man måste bo minst halva året i landet för att räknas som resident. Stämmer detta ?

Och vad gäller för Spanien och för Frankrike ?

Bästa hälsningar

Helene

8 Kommentarer
 1. anon
  bjornwahlsten
  aug 07, 2008

  Om du är resident i exempelvis Spanien, har du fått ett tillstånd av Spanien att vistas där under en längre tid. Tillstånden förnyas vanligen vart femte år. Man får en s.k. "residencia", ett inplastat kort med foto fingeravtryck och persondata. Sedan 2007 har emellertid detta kort ersatts av ett A-4 ark med personuppgifter och ett s.k. NIE-nummer. NIE-numret används när man betalar skatt i Spanien. Jag kallar detta papper "skithuspapper". Det är inte fullt relevant eftersom detta papper numera levereras inplastat och, till skillnad från toalettpapper, inte får vikas Det betyder att man enligt lagen måste bära på ett ovikt A4-papper samt sitt svenska pass för att styrka att man är resident. Rykten säger att ändringar i regelverket är på gång.

 1. anon
  masseberg
  aug 12, 2008

  Pensionen kan bli skattpliktig i Sverige även om du enligt dubbelbeskattningsavtalet har din hemvist i ett annat land. Anledningen är att Sverige har valt att reservera sig för den artikel i OECD:s modellavtal som behandlar pensioner. Sverige anser att pension som intjänats i Sverige också ska beskattas här. Vad jag har hört så är dock Frankrike ett land som p.g.a. dubbelbeskattningsavtal med Sverige ger en möjlighet att få pensionen beskattad där istället, så lågt som 18 procent (obs är ej säker på denna siffra).

  För att besvara din fråga så är "resident" det samma som att ha "hemvist" i den svenska skattelagstiftningen. Om du har din hemvist i t.ex. Frankrike så är du en resident. Jag kan inte se varför man skulle behöva några papper som EU-medborgare för att få bo i Spanien eller Frankrike. Det skulle enligt min mening strida mot EG-rätten och den fria rörligheten.

 1. anon
  emariev
  aug 12, 2008

  Trots den fria rörligheten inom EU, måste man i Malta ansöka om uppehållstillstånd om man har för avsikt att vistas mer än 3 månader i landet.

 1. anon
  bjornwahlsten
  aug 17, 2008

  Enigt tidigare regler i EU fanns det krav på att man inte blev en belastning för landet dit man flyttade - mycket bra!!!!! I Spanien krävde man således att vi tecknade privata pensionsförsäkringar - vem skulle annars stå för kostnaderna? Som det är nu, är det 100% oreda i Spanien - igen kontroll. Sverige tolkar reglerna annorlunda och där kan man inte bara slå sig ner och stanna mer än 3 månader utan papper som visar att man kan ta ansvar för sig själv. Är det inte märkligt att Sverige ställer högre krav än Spanien?

 1. anon
  masseberg
  aug 16, 2008

  Jo märkligt, väldigt märkligt.

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 06, 2008

  Hej Alla!

  Begreppet "resident" betyder ungefär "någon som har hemvist" på svenska. Skatterättsligt har man t.ex. hemvist i Sverige om man är bosatt här, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning hit enligt den svenska, interna skattelagstiftningen. I dubbelbeskattningsavtalen finns andra definitioner av "resident" eller "hemvist". De omtalade "österrikefararna" tog t.ex. skydd av dubbelbeskattningsavtalet med Österrike i dess dåvarande lydelse och kunde sälja sina företag skattefritt eller i stort sett skattefritt. Det berodde på dubbelbeskattningsavtalets hemvistregler i kombination med andra regler. De hade nämligen "väsentlig anknytning" hit så länge som de hade företag i Sverige men det spelade ingen roll pga. dubbelbeskattningsavtalets lydelse.

  Vid internationella transaktioner eller flyttningar är det nästan alltid tre regelsystem att ta hänsyn till: Svensk intern skattelagstiftning, dubbelbeskattningsavtalet med det andra landet samt det andra landets interna skattelagstiftning. Det är mycket vanligt att man anses ha hemvist i det andra landet omedelbart efter att ha flyttat dit dvs. har fått bostad där eller om man stadigvarande vistas där mer än 180 dagar. Om man blir skattskyldig enligt båda ländernas interna lagstiftning, bör dubbelbeskattningsavtalet lindra beskattningen så att den hamnar på rimlig nivå. Dubbelbeskattningsavtal torde aldrig kunna skärpa beskattningen - bara lindra den. Samspelet mellan de tre regelsystemen blir ibland oerhört komplicerat.

  Pensionärer som flyttar till Frankrike skattar med något undantag endast i Frankrike för sin pension. Det beror på Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Frankrike. Vi har liknande dubbelbeskattningsavtal med ett litet fåtal andra länder.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  urmgerd
  sep 17, 2008

  Hej!

  Du säger att "Vid internationella transaktioner eller flyttningar är det nästan alltid tre regelsystem att ta hänsyn till: Svensk intern skattelagstiftning, dubbelbeskattningsavtalet med det andra landet samt det andra landets interna skattelagstiftning"

  Men hur är det med EU-lagstiftningens betydelse? Har inte dubbelbeskattningsavtalen mer eller mindre spelat ut sin roll? Detta eftersom EU-lagarna ju alltid gäller i första hand..... ?

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 04, 2008

  Hej Urmgerd!

  När det gäller moms, har vi ett i stort sett gemensamt system för hela unionen.

  När det gäller inkomstskatt gäller dock de nationella lagarna och dubbelbeskattningsavtalen fortfarande. Det är endast när de nationella lagarna inklusive dubbelbeskattningsavtalen strider mot EG:s lagar om fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft samt fri etablering, som våra nationella lagar är ogiltiga. EG domstolen är den instans som uttolkar EG:s lagar. 

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB