En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Som många redan känner till har C Ramert AB bytt namn till Skattepunkten AB. På Bolagsverket skedde omregistrering redan i höstas men först nu kan man säga att namnbytet är genomfört.

Varför har jag då ändrat namn på mitt företag?

Låt mig börja med att berätta lite om historien. 1972 börjande jag arbeta på AB Volvo. De första 11 åren arbetade jag med koncernredovisning. De sista 13 åren var jag AB Volvos skattechef. 1996 slutade jag på Volvo och blev skattekonsult. 1998 startade jag C Ramert AB. Jag var ende skattekonsult i företaget och tyckte därför att C Ramert AB var ett mycket passande namn. 2005 startade jag web sajten skatter.se med hjälp av en mycket data- och webkunnig god vän. Redan då började jag tänka på att bolaget borde ha ett annat namn. Jag funderade över ett namn som anknöt till skatter.se. Bolagsverket godkänner emellertid som huvudregel inte bolagsnamn som innehåller en webadress. Jag kunde trots mycket funderande inte komma på något nytt namn. 2007 anställdes Hans Larsson. Nu var vi två skattekonsulter i företaget och jag hade ambitionen att vi skulle bli fler. Namnet C Ramert AB passade allt sämre.

Efter en bön en sömnlös natt, kom det för mig: Skattepunkten!

Man kan få många olika associationer av ordet Skattepunkten. Själv får jag följande tre associationer: 1. Skattepunkten anknyter till sajten, skatter "PUNKT" se. 2. Skattepunkten är en "TRÄFFPUNKT", för skattekonsultationer och slutligen 3. Skattepunkten är en PUNKT på dagordningen. Glöm inte skattepunkten på dagordningen!.

Bolagsverket underkände först namnet Skattepunkten AB. Man ansåg inte namnet så unikt att det skulle godkännas. Jag skrev då ett brev och bad dem ompröva sitt beslut. Jag hade helst velat kalla bolaget Skatter AB men utgick ifrån att jag inte skulle ha fått det godkänt. Genom att lägga in "punkten" i namnet blev det emellertid särskiljande enligt min mening. Jag har möjlighet att logga in på Bolagsverkets hemsida och jag fick då fram tre sidor med redan registrerade bolag, som hade "punkten" i namnet. Dessa sidor bifogade jag brevet till Bolagsverket. Efter någon vecka fick jag registreringsbeviset med Skattepunkten AB utan någon kommentar från verkets sida.

I augusti börjar ytterligare en skattekonsult på Skattepunkten AB. Jag skall återkomma till det längre fram. Även efter ändringen av bolagsnamnet och med nya anställda är det fortfarande jag själv som är ensam ägare och styrelseledamot i bolaget.

Clas Ramert