En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag och en vän står i begrepp att köpa var sin bostadsrätt under en nybildning från hyresrätt till bostadsrätt. Problemet är att han vill egentligen köpa min lägenhet och jag hans. Priset skiljer sig med några tusen kronor. Ingen av oss vill göra vinst utan helt enkelt byta lägenheter. Omständigheter gör att vi inte kan genomföra bytet tills efter nybildningen är genomförd.

Min idé är att vi båda köper våra lägenheter vi blivit erbjudna. Samma dag säljer vi dem till varandra enligt kontrakt till samma pris vi köpte lägenheterna för utan att pengar byter ägare. Är detta förfarande lagligt eller finns det andra enklare sätt att lösa problemet?

Finns det några hinder för att göra ett byte? Hur gör vi lättast för att undvika extra kostnader?

2 Kommentarer
 1. anon
  spantet
  maj 23, 2008

  Hej!

  Jag tror det är bättre att byta hyresrätterna innan ombildningen. Efter ombildningen finns det en del restriktioner kring försäljning (för att förhindra att alla säljer sina nybildalde bo-rätter direkt).
  Jag kan inte detaljerna men min gissning är att byta hyresätter är enklare.
  /Lasse

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 24, 2008

  Honnör för Kapten!

  Det enda jag har någon uppfattning om är skatteproblemet. Det finns så mycket civilrättslig lagstiftning kring sådant här som jag absolut inte vill ge mig in på.

  Eftersom hyreslägenheter inte är tillgångar som kan köpas och säljas, kan jag inte se att det skulle få några skattekonsekvenser att byta lägenheterna medan de fortfarande är hyreslägenheter förutsatt att det inte finns några juridiskt bindande löften om att de skall ombildas till bostadsrätter.

  Ett byte tillgångar skall normalt värderas som att båda parter sålt för marknadsvärdet. Det innebär alltså att båda parter skulle kunna bli beskattade för kapitalvinst. Om inköps- och marknadspriserna vid bytet är lika, uppkommer naturligtvis ingen kapitalvinst för Er.

  Frågan är då om Era inköpspriser är marknadspriser. Om De andra hyresgästerna i huset säljer omedelbart för mycket högre priser än de köpt för kan detta naturligtvis tas till intäkt för att marknadspriserna på Din och Din väns lägenheter är högre än inköpspriset. Skatteverket skulle även kunna ha statistik från orten som skulle kunna peka på att marknadspriserna överstiger inköpspriserna vid en sådan här ombildning. Mot denna bakgrund skulle bytet kunna få kännbara skattekonsekvenser.

  Jag föreslår att Ni söker kontakt med Skatteverket lokalt,dvs. det skattekontor som Ni tillhör. Ni beskriver Ert problem och ber att få ett skriftligt svar från myndigheten om att den inte avser att beskatta Er för bytet utan betrakta Era inköpspriser som marknadspriser under förutsättning av att Ni genomför bytet inom viss tid efter det att Ni blivit ägare. Observera att Ni skall ha ett skriftligt svar från Skatteverket. Ett muntligt svar är ingenting värt. I bland kan det vara svårt att få ett skriftligt svar. På en så här konkret frågeställning är det dock Skatteverkets skyldighet att ge ett skriftligt svar enligt min mening.

  Hälsningar/Clas/menig

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB