En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är sedan fem år tillbaka dubbelboende, äger ett svenskt ab. Jag kommer att definitvt bosätta mig i Scotland om några år då jag pensioneras. Vad händer om jag redan nu flyttar permanent, avveklar mitt ab, säljer min lägenhet i Sverige och fakturerar mina svenka kunder från mitt Ltd. Räknar med att behöva utföra operativt arbete i Sverige ca 130 dagar om året och i andra länder ca 20 dagar per år (motsvarar en heltid i branchen). All planering, research och rapportskrivning kan jag göra hemifrån(Scotland).

Fråga 1: Kan jag ta ut hela kostnaden för mitt arbete i Sverige, resor, uppehälle, en leasingbil och en lokal på min brittiska firma?

Fråga 2: Hur skall jag skatta, Scotland eller Sverge eller båda?

Fråga 3: Har det betydelse om mitt Ltd har en adress (lokal), postbox och/eller bankkonto i Sverige?

Fråga 4: Om jag är bosatt i Scotland skall jag ändå skatta för min kommande pension (om några år) i Sverige?

 

Tacksam för alla svar och tips!

 

Sören

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 01, 2008

  Hej Sören

  Ja, var skattar man när man är svensk medborgare, bor i Scotland, utför arbete i Sverige och fakturerar via sitt brittiska Ltd?

  Som vanligt vid internationella förhållanden är det tre regelsystem att ta hänsyn till: Svensk intern skatterätt, det andra landets skatterätt (i det här fallet Storbritannien) och dubbelbeskattningsavtalet, om det finns något. I det här fallet finns dubbelbeskattning mellan Sverige och Storbritannien.

  Från regelsynpunkt vore det enklast om Du kunde bli begränsat skattskyldig i Sverige, dvs. skattebefriad i Sverige för de flesta inkomster. Då krävs

  1. att Du inte är bosatt här,
  2. att Du inte stadigvarande vistas här och
  3. att Du inte har väsentlig anknytning hit.

  Om Du flyttar till Skottland uppfyller Du punkt 1.

  Om Du ser till att aldrig vistas i Sverige så länge som sex månader i sträck, uppfyller Du punkt 2. Därvid är dock att märka att tillfälliga avbrott i en sverigevistelse räknas som vistelse i Sverige. Om Du t.ex. vistas i Sverige två månader, därefter åker till Skottland och vistas där i en månad och slutligen åker till Sverige och vistas här tre månader, så räknas vistelsen i Skottland (en månad) som ett tillfälligt avbrott i sverigevistelsen. Totalt har Du då med Skatteverkets sätt att räkna tillbringat sex månader i Sverige, trots att det egentligen rör sig om fem månader, och Du är således skattskyldig här för all inkomst under i vart fall denna sexmånadersperiod. Det finns mer information kring detta i en skrivelse eller ställningstagande från Skatteverket.

  Slutligen blir frågan om Du har väsentlig anknytning till Sverige (punkt 3). För att slippa väsentlig anknytning till Sverige får Du inte behålla den bostad här som Du varit folkbokförd på. Du får inte heller behålla bolag eller annan näringsverksamhet här. För mer information om väsentlig anknytning se min blog om väsentlig anknytning http://www.skatter.se/index.php?q=node/122

  Om Du inte är skattskyldig här enligt ovanstående, och endast är utsänd av Ditt skottska ltd för arbete då och då i Sverige bör Du kunna slippa svensk beskattning helt på Dina arbetsinkomster. Du får dock se till att Ditt skottska bolag inte får fast driftställe i Sverige. Det bör t.ex. inte ha kontor i Sverige. Du bör inte heller sluta avtal i det skottska bolagets namn när Du är i Sverige. Bolaget bör dock kunna ha bankkonto och bankgiro i Sverige.

  Även om Du blir begränsat skattskyldig i Sverige, måste Du dock betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på Din pension, eftersom pensionssparandet tidigare medfört avdrag för arbetsgivaren eller för Dig själv i Sverige. SINKen uppgår 25 % men om jag minns rätt sätts den ned till 20 % enligt dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien. Hur det går med brittisk beskattning på pensionen vet jag utan utredning men eventuellt får man räkna av den svenska skatten mot den brittiska.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB