En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en vän, som driver verksamhet i flera mindre aktiebolag där han är hel- och / eller delägare och samtliga är fåmansbolag.

 

Han har ett aktiebolag som, numera saknar verksamhet, men är registrerat 2006 och har räkenskapsår maj 06 - april 07. I samband med självdeklarationen 2007  lämnade han en K10 för detta bolag där han enligt schablonregeln hade möjlighet att göra utdelning med 89000kr till endast 20% skatt. Eftersom han avstod från detta blir den sparad till deklarationen 2008...(?)

 

I vår kommer han han att lämna en ny K10 där han återigen får möjlighet att dela ut fjolårets 89000 (+ viss uppräkning), därutöver får han ju möjlighet att dela ut ca 90 000kr därutöver (årets utdelning).

Min vän diskuterar nu att avyttra detta aktiebolag som inte innehåller några vinstmedel utan endast det intakta aktiekapitalet om 100 000kr. Men om han avyttrar bolaget, "fryser ju hans sparade utdelningsutrymme inne" varför han, enligt min mening borde se till att genast fakturera över tillräckligt mycket vinstmedel från sina andra verksamheter för att skatta fram ett tillräckligt kapital så han före försäljingen kan utnyttja sitt sparade utdelningsutrymme?

 

Till saken hör att han redan tar ut lön upp till brytpunkten, och att hans övriga verksamheter genererar sådana vinster att bolagsskatt ändå kommer att behöva betalas, oavsett vilket av hans bolag som redovisar vinst.

1. Tänker jag rätt? ENligt min mening får han ett utdelningsutrymme på ca 180 000kr som kan delas ut vid en bolagsstämma under kalenderåret 2008.

2. Om man vågar chansa på att 3:12-reglerna förblir oförändrade även till beskattningen våren 2009, så skulle han kunna göra utdelning på ca 270 000:- under 2008, som beskattas med 20%....?

Jag menar alltså:   89 000kr för inkomståret 2006 (skatteåret 2007)

cirka 91 000 för inkomståret 2007 (skatteåret 2008)

cirka 91 000kr för inkomståret 2008 (skatteåret 2009 då utdelningen i så fall ska deklareras och då kommer ytterligare 91 000kr att påföras...)

Rätt eller fel?

3. Finns det risker med att utnyttja utrymmena?

4. Finns det några villkor för att man ska ha uppburit lön från bolaget för att man ska tillåtas använda schablonregeln?

 

Frågvis