En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Min son och jag har var sitt Förvaltnings AB. Förvaltar värdepapper. Dessa två AB äger ett fastighets AB, fördelat 32 % resp 68 % ägande, som har en vinst. Kan denna vinst överföras till förvaltnings AB:na utan skattekoncekvenser i proportion till ägandedelarna i fastighets AB:t?

Eftersom det har uppstått förluster i båda förvaltningsbolagen (värdepappersförvaltning) är det möjligt att spara dessa förluster till nästkommande år?

2 Kommentarer
 1. anon
  Frågvis
  feb 07, 2008

  Jag är INTE HELT SÄKER men jag tror att:

  a) 32%-bolaget kan inte få koncernbolag, eftersom det ägda bolaget inte ägs till 50% eller mer

  b) 68%-bolaget kan få koncernbidrag

  c) Om alla bolagen är onoterade så klassas innehaven i det ägda bolaget som näringsbetingat, och då kan utdelning från detta föras in i "moderbolagen" utan skattekonsekvenser, ja.

  d) Den sista frågan har jag ingen aning om.

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 21, 2008

  Hej Ankar!

  Koncernbidrag går inte! Det krävs bl.a. att moderbolaget äger mer än 90 % av aktierna i dotterbolaget.

  Inte heller någon annan vinstöverföring med önskad skatteeffekt tycks vara möjlig. Däremot kan det bolag som går med vinst betala bolagsskatt 28 % och därefter göra utdelning av nettot till aktieägarna. Om mottagaren av utdelningen är ett bolag, som i det här fallet, är utdelningen normalt sett skattefri hos mottagaren.

  Nettoförlusten på delägarrätter kan bara sparas till nästa år i en särskild "fålla", om bolaget bedriver kapitalförvaltning som inte kan ses som "rörelse". Förlusterna i "fållan" kan kommande år utnyttjas mot vinster på delägarrätter.

  Om bolagens verksamhet kan karaktäriseriseras som rörelse, får förlusterna föras vidare till kommande år och får kvittas mot alla vinster (inte bara vinster på delägarretter).  För att så skall kunna ske krävs att bolaget gör ett stort antal transaktioner per år och att omsättningshastigheten är hög.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB