En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi har köpt en stuga i 1996 i Sverige, är tyska och har alltid varit bosatta i Tyskland. Nu tänker vi att sälja stugan. Maste vi skatta för reavinsten i Sverige?

3 Kommentarer
 1. anon
  Lilla
  jan 19, 2008

  Enligt 3 kap. 19 § IL är en begränsat skattskyldig person skattskyldig för kapitalvinst på vissa uppräknade tillgångar och förpliktelser under förutsättning att personen vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här (den s.k. tioårsregeln).

  Om jag alldrig har varit bosatt i Sverige, är vinsten skattefri? eller hur?

  MvH

  Maria

 1. anon
  Gordon Blixt
  jan 21, 2008

  Läs 3 kap. 18 § första stycket 7 IL i stället.

 1. anon
  Hans Larsson
  jan 24, 2008

  Hej Lilla!

  Jag vill bara som tillägg till Gordons inlägg nämna, att Sverige också enligt dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland, artikel 6, har rätt att beskatta aktuell vinst.

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se