En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om man blivit varslad från sitt arbete med 6 månaders uppsägning men att man under tiden söker och erhåller nytt arbete och blir arbetsbefriad med full lön från sitt gamla arbete. Detta innebär att man har dubbla löner.

Behöver man betala högre skatt då man kommer över de här gränserna som finns.

Utöver detta erhölls ett avgångsvederlag som också blir en inkomst detta året.

Hur mycket skatt ska erläggas för detta

Det är ju inget man planerat att bli varslad och dubbla löner kommer ju inte att bli varje år.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 12, 2007

  Hej Criss:

  Det finns nog tyvärr inte något att göra åt den högre skatten då Du kommer att ha dubbla löner.

  Beträffande avgångsvederlaget så kan man hos sitt skattekontor ansöka om ackumulerad inkomst. Det innebär att vederlaget kan fördelas på ett det antal år man varit anställd vid företaget (max 10 år, min 2 år) och på så sätt få nedsättning av den statliga marginalskatten, om man inte tidigare har haft så pass hög inkomst så den gränsen redan är nådd. Du bör ansöka så snart som möjligt för att få ett prelimnärt skattebelsut som Du kan ge till utbetalaren av vederlaget.   

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se