En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag som många fler tjänar pengar genom s.k. affiliate program - genom att förmedla tjänster över Internet (poker, casino, webbhotell osv). Att alla intäkter från utlandet skall inkomstbeskattas i Sverige inklusive egenavgifter har jag efter mycket om och men accepterat, men den stora frågan är om även moms ska betalas på affiliateintäkter från EU-företag.

När jag utgår ifrån skatteverkets skrivelse (länk nedan) så kommer jag till slutsatsen att ingen moms ska beskattas i Sverige.

 • Antag att skatteverket anser detta vara reklamverksamhet. Då tillämpas 7 § ML
 • Moms uppkommer i det land där omsättning äger rum.
 • Förvärvaren är en utländsk näringsidkare.
 • Leverantör: Sverige, Förvärvare: i utlandet, visar i nedanstående schema att Sverige INTE är omsättningslandet
 • Slutsats: Ingen moms

------------------------------------------------------------------------- 

7 § ML
avser omfattar bl.a. rättigheter, reklam och annonsering, konsulttjänster,
automatisk databehandling, information, finansiella tjänster, uthyrning av
arbetskraft, uthyrning lös egendom (ej transportmedel), förpliktelse att avstå
från att nyttja en rättighet eller från att utöva viss verksamhet samt
förmedling av i bestämmelsen nämnda tjänster.

Huruvida tjänsten är omsatt i Sverige eller inte beror på
om köparen är en näringsidkare eller inte. Är
förvärvaren näringsidkare gäller
sammanfattningsvis följande:

Leverantör Förvärvare Omsättningsland
i Sverige i Sverige Sverige
i
utlandet
i Sverige Sverige
i Sverige i
utlandet
utomlands

-------------------------------------------------------------------------

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/98/skrivelser19980519a.4.18e1b10334ebe8bc8000537.html

Slutligen hittade jag följande utdrag från hemsidan: http://www.euroinfo.se/ny/hem/moms/skrivyta/fordjupning1.html

Exempel: Ett svenskt företag förmedlar
ett uppdrag åt ett danskt företag. Det danska företaget
ska galvanisera maskindelar i Danmark. Förmedlingstjänsten
är omsatt i Sverige då förmedlaren bedriver
verksamhet i Sverige. Den svenske förmedlaren ska därför
redovisa moms i Sverige på förmedlingen.

Exemplet ovan är ganska vagt, men skulle kunna liknas med en affiliate's verksamhet.

Frågan återstår. Moms eller ej på affiliateintäkter? 

7 Kommentarer
 1. anon
  Filip
  dec 01, 2007

  Jag tror att "maskin galvaniseringsexemplet" ovan berörs avl 7a § ML.

  7a § ML
  avser andra förmedlingstjänster än sådana som avses i 4, 5, 6, 6a och 7
  §§ och som görs för någon annas räkning i dennes namn, t.ex. en
  handelsagents varuförmedling. En sådan förmedlingstjänst anses i
  princip omsatt där förmedlingstjänsten företas, dvs. där den förmedlade
  varan är omsatt. Viss särreglering gäller för uppdrag åt någon som är
  registrerad till mervärdesskatt i annat EG-land.

  Vilket verkar ge ett helt annat utfall än 7 § ML - den svenske förmedlaren ses som försäljaren och moms ska betalas i Sverige.

  Frågan har isåfall ändrats till:  Hamnar affiliateintäkter under 7 § ML eller 7a § ML ?

  En reklamannons som visas på en hemsida tycker jag inte borde ses som en handelsagents varuförmedling eller liknande, utan helt vanlig provisionsbaserad annonsering och isåfall borde 7 § ML gälla.

  Clas, vad tror du om detta? Är jag ute o cyklar?

 1. anon
  Filip
  dec 04, 2007

  Utdrag från mervärdesskattelagen 7§, 3:e stycket.

  Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de
  1. tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en
  näringsidkare som i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG har
  antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast
  etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om
  näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet,
  han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

  Jag håller fast vid att alla som tjänar pengar på affiliateintäkter från utländska pokerföretag är omvänt skatteskyldiga av moms. Om skatteverket påstår motsatsen (vilket de kommer göra) så är det bara visa dem utdraget ovan.

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 15, 2007

  Hej Filip!

  Tyärr är jag inte riktigt insatt i hur "affiliate" verksamhet går till. Därför är det svårt att ge några bra besked. Kan Du ge en bra beskrivning av verksamheten och hur betalningsströmmarna går för de tjänster som utförs. Utfärdas förresten fakturor eller motsvarande dokument?

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Filip
  dec 19, 2007

   

  Först lite termer:

  • Med Företaget menar jag min kund, alltså det företag som jag gör reklam för. Mina kunder är bara näringsidkare, och har säte utanför Sverige.
  • Med Slutkunden så menar jag Företagets's kund.
  1. Det hela börjar med att jag lägger upp en sk. banner, alltså klickbar annons på min hemsida.
  2. Slutkunden besöker min hemsida och vidarebefodras till Företagets hemsida.
  3. Slutkunden avgör på Företagets hemsida om han är intresserad av tjänsten.
  4. Om Slutkunden är intresserad så betalar han till Företaget och samtidigt registreras att Slutkunden gick via min hemsida.
  5. Jag fakturerar INTE Företaget, utan vid månadens slut så får jag en utbetalning av Företaget.
  6. Vid denna utbetalning så får jag 1. en AVI från min bank som innehåller bl.a. uppgifter om uppdragsgivare osv. och 2. ett email av Företaget där de bekräftar att betalningen är utförd.

  Jag ska tillägga att jag ser på bankens avi att det som står i rutan "uppdragsgivare" inte är samma företag som Företaget. Utbetalningarna sker varierat från olika utländska bolag, oftast med ordet "Investments" i bolagsnamnet.

   

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 26, 2007

  Hej Filip!

  Det här är inte enkelt men jag lutar åt uppfattningen att detta är reklamtjänster enligt 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen samt att de tillhandahålls härifrån till en näringsidkare i ett annat EG-land eller ett land utanför EG. Enligt nämnda paragraf tredje stycket skall de i så fall anses omsatta utomlands.

  Eftersom Du är näringsidkare måste Du registrera Dig hos Skatteverket för moms även om Du inte debiterar någon moms. Därigenom får Du möjlighet att lyfta ingående moms. Vidare gäller som huvudregel att Du måste upprätta faktura. I vissa fall kan köparen i stället upprätta en motsvarande handling. Jag är oklar över hur Du skall göra i Ditt fall. Jag tycker Du skall kontakta Skatteverket och be att få uppgift om hur Du skall uppfylla dokumentationskraven. Du skall i så fall begära skriftliga instruktioner. Muntliga uppgifter från Skatteverket är bara indikationer. De är ofta helt felaktiga och man kan inte åberopa annat än skriftliga svar.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Filip
  dec 03, 2008

  För företag utanför EU så blir försäljningen momsfri.
  Företag inom EU kan man tillämpa omvänd moms på affiliateintäkter endast om man kan visa att företaget har ett VAT-nummer.