En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är delägare tillsammans med en kompanjon i ett aktiebolag där det f.n inte bedrivs någon verksamhet. 
Enda tillgångarna ibolaget var tidigare aktier i ett verkstadsföretag som försattes i konkurs. För att undvika
konkurs även i vårt ägarbolag har vi satt in ca 1 miljon av privata pengar som ett ovillkorat aktieägartillskott.
Nuvarande tillgångar begränsar sig till 100.000 kr i aktiekapital.

Om vi säljer våra aktier i ägarbolaget lär det uppkomma en reaförlust.
Kan vi använda den i våra privata deklarationer och kvitta mot reavinster och/eller inkomstskatt betald under året ?
Kan vi sälja till våra barn ?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej Beritper!

  Hade jag fått den här frågan för ett antal år sedan skulle jag ha svarat att det ovilkorade aktieägartillskottet läggs till anskaffningsvärdet av Era aktier. Därmed får Ni en kapitalförlust i inkomstslaget kapital som Ni kan kvitta mot vinster i samma inkomstslag eller i vart fall erhålla skattereduktion för med vissa begränsningar.

  Det har emellertid på senare år kommit en del rättsfall där aktieägare nekats avdrag för aktieägartillskott som vid den tidpunkt då de gavs inte kunde förutsättas bli återbetalda. Detta gäller naturligtvis i första hand villkorade aktieägartillskott men jag fruktar att motsvarande resonemang skulle kunna föras från Skatteverkets sida beträffande villkorslösa tillskott. Naturligtvis bygger Skatteverkets och domstolarnas uppfattning i dessa frågor på en upprörande okunskap om näringslivets villkor. Ingen ger ju ett aktieägartillskott till ett bolag på fallrepet för nöjes skull.

  Mer än så kan jag inte säga utan utredning.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB