En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har en bunt onoterade aktier som kommer att försäljas med stor reavinst (10-12 miljoner).
Planen är att lägga in aktierna i ett passivt lagerbolag och undrar följande:

1) Utdelning på "näringsbetingade aktier" går rakt in (skattefritt) i ett sådant bolag (IL 24 kap. 12§).
Finns det något motsvarande utrymme för att undvika bolagsskatten på reavinsten som uppstår i bolaget för näringsbetingade aktier? Jag måste givetvis betala skatt när vinsten senare lyfts ut ur lagerbolaget.

2) Eftersom lagerbolaget endast förvaltar de inlagda aktierna förekommer det inget aktivt arbete där. Man kan därför reducera skatten från sedvanliga 30% kapitalskatt till 25% när lagerbolaget legat i träda i fem år. Kan man genom att införskaffa ett två år gammalt lagerbolag (helt utan verksamhet) utnyttja de två åren och därmed bara vänta i tre år? Att ett aktiebolag byter ägare kan rimligen inte påverka bolagets passiva verksamhet?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej Bernt!

  1. Utdelning på näringsbetingade aktier är skattefria för det aktiebolag som är ägare, ja! Samma sak gäller för kapitalvinster på näringsbetingade aktier! Det gäller dock att undersöka om aktierna verkligen är näringsbetingade och vid försäljningar måste man alltid tänka på de ytterst rättsosäkra skalbolagsreglerna.

  2. För det första utgår jag från att Du varit "verksam i betydande omfattning" i det bolag som "bunten" aktier avser. Vid en försäljning betalar Du då vanligen inte 30 % i skatt utan 20 % på en del av vinsten, såsom för inkomst av tjänst på upp till 100 inkomstbasbelopp på en del av vinsten och slutligen på överstigande vinst 30 %. Om bolaget läggs i "träda" i fem år (i praktiken drygt fem år) kan situationen förändras så att skatten både på utdelning och kapitalvinst blir 25 % rakt av. Femårsperioden inleds dock inte förrän bolaget sålt "bunten" med onoterade aktier. Vidare kan Du inte tjäna tid på att köpa ett gammalt lagerbolag. Du behöver experthjälp för att få detta att fungera på avsett sätt.  

  Regeringen har lagt fram en proposition där reglerna justeras något. Bl. a. återinförs den s.k. hälftendelningen vid försäljning av kvalificerade aktier. Jag har inte skärskådat detaljerna i förslaget ännu. De kan kanske något förändra den bild jag målat ovan.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB