En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nya lagar och förordningar träder ikraft vid halvårsskiftet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 30 juni, 2021 - 18:31

Publicerad 30 juni 2021

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. I dag publicerar Regeringskansliet skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft:

ett nytt brott, barnfridsbrott, införs som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation
ett tilläggsbidrag till barnfamiljer införs inom bostadsbidraget
kontroller på explosiva varor stärks
ideella organisationer får statsbidrag för att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer
Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid mutbrott
beräkningen av bilförmån justeras
barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärks
förarbevis för vattenskoter införs
tillsynen över fastighetsmäklarbranschen förstärks
skatten slopas för fler som producerar egen el.

Skriften Viktigare lagar och förordningar ges ut varje hel- och halvår.

Informationsmaterial: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021

Presskontakt

Regeringskansliets presskommunikatör
Telefon 08–405 22 00
e-post till Regeringskansliets presskommunikatör, via registrator

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1068013

Skatteverkets remissvar - 29 juni, 2021 - 15:19
Kategorier: Allmäna nyheter

x

Skatteverkets ställningstaganden - 29 juni, 2021 - 09:29
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1049130

Skatteverkets remissvar - 28 juni, 2021 - 17:16
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1025958

Skatteverkets remissvar - 28 juni, 2021 - 17:13
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1044231

Skatteverkets remissvar - 28 juni, 2021 - 15:40
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1008776

Skatteverkets remissvar - 28 juni, 2021 - 15:31
Kategorier: Allmäna nyheter

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden - 28 juni, 2021 - 14:57
Fråga om makar som avser att flytta utomlands ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit eller, i makens fall, även på grund av stadigvarande vistelse här. Maken kommer bl.a. att ha fortsatt umgänge med minderåriga barn och fortsätta att arbeta i Sverige i viss utsträckning. Makarna har inte ansetts obegränsat skattskyldiga i Sverige.

8-880355

Skatteverkets remissvar - 25 juni, 2021 - 23:54
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor