En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

8-847023

Skatteverkets remissvar - 2 juni, 2021 - 15:32
Kategorier: Allmäna nyheter

8-842321

Skatteverkets remissvar - 2 juni, 2021 - 15:15
Kategorier: Allmäna nyheter

8-827978

Skatteverkets remissvar - 2 juni, 2021 - 15:04
Kategorier: Allmäna nyheter

Utredningstiden förlängs för utredning om matchfixning och olicensierad spelverksamhet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 1 juni, 2021 - 10:27

Publicerad 31 maj 2021

I november 2020 fick en utredare i uppdrag att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. Nu förlängs utredningstiden. Samtidigt får utredningen ytterligare ett uppdrag att se över behovet av justerade regler vid överträdelser av penningtvättslagen.

Utredningen om åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet påbörjades i december förra året och leds av Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet. Enligt uppdragsbeskrivningen ska uppdraget redovisas senast den 30 juni 2021. Utredningstiden för uppdraget förlängs nu till den 30 september 2021.

- Den aktuella utredningen ska föreslå lösningar för att möjliggöra en effektiv tillsyn av illegalt spel och stärka arbetet mot matchfixning. Dessa frågor är av stor vikt för en hållbar spelmarknad. Det är därför viktigt att utredaren får tillräckligt med tid att ta fram väl genomarbetade förslag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utöver frågorna om illegalt spel och matchfixning ges utredningen nu även i uppdrag att överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgift vid licenshavares överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Bakgrunden till det utvidgade uppdraget är att Spelinspektionen meddelat att de ser behov av en höjning av den sanktionsavgift som ett spelbolag kan bli skyldigt att betala vid överträdelser av penningtvättslagen.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansdepartementets pressmeddelanden - 31 maj, 2021 - 14:49

Publicerad 31 maj 2021

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har idag överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Framför allt har utredningen sett över olika former av informationsdelning mellan både myndigheter och privata aktörer samt analyserat den svenska tillsynsstrukturen på området, inklusive förutsättningarna för Finansinspektionens tillsyn.

- För regeringen är arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism prioriterat. Det är angeläget att myndigheterna och aktörer i privata sektorn har de verktyg som de behöver. Utredningens betänkande kommer att utgöra ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete på området, säger Åsa Lindhagen.

Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar, framför allt:

Att det införs en möjlighet till en särskilt beslutad samverkan, inom vilken exempelvis myndigheter och banker ska kunna utbyta vissa uppgifter som annars omfattas av sekretess eller annan tystnadsplikt.
Att i fler fall än idag ska olika företag kunna utbyta uppgifter med varandra om misstankar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.
Att ytterligare resurser behövs för Finansinspektionens tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utredningen bedömer vidare att den existerande tillsynsstrukturen, där sju myndigheter och Sveriges advokatsamfund har tillsynsansvar för olika branscher, i huvudsak är ändamålsenlig. Utredningen lämnar också förslag som syftar till att underlätta och stärka myndigheternas tillsyn.

Utredningen utgör punkt 34 i regeringens 34-punktsprogram för åtgärder mot gängkriminaliteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

x

Skatteverkets ställningstaganden - 31 maj, 2021 - 14:38
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets föreskrifter - 31 maj, 2021 - 12:38
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor